कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुलीको कार्यालय
माटो सिविर दुधौली
माटो सिविर दुधौली
योजना तर्जुमा गोष्ठी
योजना तर्जुमा गोष्ठी
योजना तर्जुमा गोष्ठी
कृषकहरूलाई तरकारी खेती सम्बन्धि तीन दिने तालिम
ड्रागन फल व्यवसाय गर्ने कृषकको बगान भ्रमण
ड्रागन फल को फूल कोपिला
दुधौली ११ मा भएको ड्रागन फल खेतीको अवलोकन
आ.व. २०७८/७९ को कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण
बाली नालीमा देखिएका समस्याहरुको फिल्ड निरीक्षण