कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीको कार्यालय

आ.व. २०७८/७९ को कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

दुधौली ११ मा भएको ड्रागन फल खेतीको अवलोकन

ड्रागन फल को फूल कोपिला

कृषकहरूलाई तरकारी खेती सम्बन्धि तीन दिने तालिम

कृषि ्विकास कार्यालय, सिन्धुली

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुलीको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2081/02/31 Closed !!!
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लाभग्राही छनौटको सूचना 2081-02-22 Closed !!!
भुक्तानीका लागी साझेदारहरुले पेश गर्नु पर्ने मुख्य मुख्य कागजातहरु 2081-01-02 Closed !!!
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागी मागमा आधारित जिवकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम 2080-12-28 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वत: प्रकाशन
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८०
स्वत: प्रकाशन
योजना माग सम्बन्धी प्रतिवद्धता पत्र
जिवनाशक विषादि नियमावली, २०५०
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
सिन्धुली जिल्लाको दररेट २०७९/८०
207९/८० को पहिलो चौमासिक सहित आर्थिक वर्षको स्वत प्रकाशन
2078/79 को तेश्रो चौमासिक सहित आर्थिक वर्षको स्वत प्रकाशन
कपास खेती प्रविधि
योजना माग सम्बन्धी प्रतिवद्धता पत्र
स्थानीय कृषकहरुको मागमा आधारित उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम
कृषि विकास कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्ताव ढाँचा
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमका लागि फारम
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८०
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८०
वीउ पुँजी परिचालन कार्यविधि 2080
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
स्वत: प्रकाशन
स्वत: प्रकाशन
यान्त्रिकरण लाभग्राहीको छनौट विवरण
कृषि यन्त्रिकरण वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीले जनाउनु पर्ने प्रतिवद्धताको नमुना